Di trú Úc: Bang New South Wales chính thức mở cửa nhận hồ sơ đầu tư định cư Úc từ 20/09/2021

0
519
Bang New South Wales chính thức mở cửa nhận hồ sơ đầu tư định cư Úc từ 20092021
Bang New South Wales chính thức mở cửa nhận hồ sơ đầu tư định cư Úc từ 20092021

[Đầu tư định cư Úc 2021] – Từ ngày 20/09/2021, bang New South Wales (NSW) sẽ mở cửa tiếp nhận hồ sơ chương trình định cư Úc Visa 188. Dưới đây là những điều kiện riêng của bang New South Wales vừa công bố, áp dụng đối với từng chương trình. Các điều kiện không được đề cập sẽ áp dụng theo quy định chung cho chương trình của Chính phủ Úc:

Bang New South Wales chính thức mở cửa nhận hồ sơ đầu tư định cư Úc từ 20/09/2021

Yêu cầu Visa Úc diện doanh nhân 188A Visa Úc diện đầu tư 188B Visa Úc diện đầu tư trọng yếu 188C
Yêu cầu về độ tuổi và kinh nghiệm Đương đơn phải dưới 50 tuổi và có:

 • Bằng cử nhân được công nhận tương đương với tiêu chuẩn của Úc. HOẶC,
 • Trong 10 năm qua có ít nhất: 3 năm kinh nghiệm kinh doanh các ngành trong nhóm trọng điểm/khuyến khích của NSW, HOẶC 5 năm kinh nghiệm kinh doanh không thuộc nhóm ngành trọng điểm/khuyến khích.
 

Đương đơn phải dưới 50 tuổi và có:

 • Bằng cử nhân được công nhận tương đương với tiêu chuẩn của Úc. HOẶC,
 • Trong 10 năm qua có ít nhất: 5 năm đầu tư thành công. HOẶC 3 năm kinh nghiệm kinh doanh các ngành trong nhóm trọng điểm/khuyến khích của NSW. HOẶC 5 năm kinh nghiệm kinh doanh không thuộc nhóm ngành trọng điểm/khuyến khích.
Chương trình không giới hạn độ tuổi, không yêu cầu trình độ và kinh nghiệm.
Yêu cầu về tài sản cá nhân và doanh thu doanh nghiệp Điều kiện về doanh thu công ty (2 trong 4 năm tài chính gần nhất):

 • Nếu nộp đơn ở Sydney, doanh thu công ty của đương đơn (của 1 hoặc 2 công ty gộp lại) mỗi năm phải đạt tối thiểu 20,9 tỷ đồng (1,25 triệu AUD).
 • Ở các khu vực khác của NSW, yêu cầu về doanh thu là 12,5 tỷ đồng (750.000AUD).

Điều kiện về tài sản cá nhân:

 • Nếu nộp đơn vào Sydney, đương đơn phải thỏa điều kiện sở hữu tổng giá trị tài sản cá nhân và doanh nghiệp tối thiểu 29,2 tỷ đồng (1,75 triệu AUD).
 • Ở ngoài Sydney, tổng giá trị tài sản cá nhân và doanh nghiệp cần đạt tối thiểu 20,9 tỷ đồng (1,25 triệu AUD).
Theo quy định chung của Liên bang. Theo quy định chung của Liên bang.
Yêu cầu thành lập doanh nghiệp/ đầu tư
 • Đương đơn phải nộp kế hoạch kinh doanh mô tả rõ cách doanh nghiệp của mình sẽ đóng góp cho nền kinh tế NSW và tạo việc làm mới.
 • Tạo tối thiểu 2 công việc toàn thời gian cho lao động ở NSW.
 • Nếu mua lại một doanh nghiệp hiện có, đương đơn phải chứng minh hiệu quả kinh doanh thông qua 1 trong 2 yêu cầu sau: Doanh thu hàng năm đạt ít nhất 10%. HOẶC tăng tài sản kinh doanh ít nhất 25%.
Theo quy định chung của Liên bang. Theo quy định chung của Liên bang.
Điều kiện để xin lên Visa định cư Úc vĩnh viễn 888 Nhà đầu tư cần đầu tư kinh doanh với mức đầu tư:

 • 8,3 tỷ đồng (500.000AUD) ở Sydney. HOẶC,
 • 5 tỷ đồng (300.000AUD) ở các khu vực khác của NSW.
Để đủ điều kiện lấy Visa 888B, đương đơn phải chứng minh các khoản đầu tư tuân thủ sẽ đóng góp cho nền kinh tế NSW. Đồng thời, phải cam kết thực sự cư trú tại NSW và đóng góp cho NSW thông qua hoạt động đầu tư. Để đủ điều kiện lấy Visa 888C, đương đơn phải cam kết thực sự cư trú tại NSW và đóng góp cho NSW thông qua hoạt động đầu tư.

 

> Đầu tư định cư Úc 2021: Chính phủ các Tỉnh bang Úc công bố hạn mức tiếp nhận hồ sơ chương trình đầu tư định cư Úc năm 2021

Australiavisa.vn theo Immgroup.com

 

Bình luận đã bị đóng.