Đầu tư định cư Úc 2021: Chính phủ các Tỉnh bang Úc công bố hạn mức tiếp nhận hồ sơ chương trình đầu tư định cư Úc năm 2021

0
490
Tòa nhà quốc hội Úc – Parliament House Canberra
Tòa nhà quốc hội Úc – Parliament House Canberra

[Đầu tư định cư Úc 2021] – Gần đây, Chính phủ Úc đã công bố hạn mức cụ thể đối với các chương trình định cư Úc năm 2021-2022, bao gồm Visa đầu tư định cư 188. Các tỉnh bang cũng đã cập nhật về hạn mức cho Visa 188.

Kể từ ngày 01/07/2021, Chính phủ Úc đã áp dụng những quy định mới với các chương trình doanh nhân và đầu tư. Đáng chú ý Visa Úc diện doanh nhân tài năng 132A đã ngừng tiếp nhận hồ sơ. Các Visa 188A, Visa 188BVisa 188C đều thay đổi mức đầu tư hoặc cấu trúc đầu tư. Những nhà đầu tư đã nộp hồ sơ và nhận được bảo lãnh của tỉnh bang trước ngày 01/07/2021 sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật mới.

Hiện các tỉnh bang đã công bố hạn mức chính thức cho chương trình định cư Úc diện doanh nhân và đầu tư. Một số tỉnh bang đang tạm dừng nhận hồ sơ Visa 188 để điều chỉnh các quy định theo luật mới của Bộ Nội vụ Úc.

Hạn mức visa các chương trình định cư Úc

Loại visa Hạn mức visa năm 2021-2022
Visa tay nghề
Doanh nghiệp tài trợ 22.000
Kỹ năng độc lập 6.500
Khu vực 11.200
Tỉnh bang/khu vực chỉ định 11.200
Chương trình định cư Úc diện doanh nhân và đầu tư 13.500
Chương trình Nhân tài toàn cầu 15.000
Diện tài năng đặc biệt 200
Tổng số 79.600
Visa gia đình
Vợ/chồng 72.300
Cha mẹ 4.500
Các thành viên khác 500
Tổng số 77.300
Đủ điều kiện đặc biệt 100
Trẻ em (ước tính) 3.000
Tổng các chương trình di trú 160.000

Hạn mức visa chương trình doanh nhân và đầu tư theo tỉnh bang

Tỉnh bang Hạn mức visa đầu tư định cư Úc năm 2021-2022
Australian Capital Territory (ACT) 30
New South Wales 2.200
Victoria 1.750
Queensland 1.400
Northern Territory 75
Tây Úc 360
Nam Úc 1.000
Tasmania 45
Tổng số 6.860

 

Tình hình tiếp nhận hồ sơ đầu tư định cư Úc của các tỉnh bang

  • Queensland: Chương trình doanh nhân và đầu tư của bang Queensland đang đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Các tiêu chí chương trình của Queensland hiện đang được hoàn thiện và sẽ được công bố trên trang web của tỉnh bang.
  • New South Wales: Tương tự Queensland, NSW hiện cũng đang ngừng tiếp nhận hồ sơ đầu tư định cư Úc cho đến khi có thông báo mới.
  • ACT, Tây Úc và Tasmania: Hiện cũng chưa mở cửa tiếp nhận hồ sơ
  • Victoria: Chương trình 188A đang mở cửa, 188B và 188C đang chờ công bố.
  • Nam Úc: Hiện đang mở cửa tiếp nhận hồ sơ.

Nếu nhà đầu tư có kế hoạch lấy Visa 188 ở bang Victoria hoặc Nam Úc có thể chuẩn bị và nộp hồ sơ ngay. Với các tỉnh bang còn lại, hiện tại là thời điểm tốt để nhà đầu tư ra quyết định và chuẩn bị hồ sơ để sẵn sàng nộp khi các tỉnh bang cập nhật các quy định và mở cửa tiếp nhận hồ sơ trở lại.

Australiavisa.vn theo Immgroup.com

Bình luận đã bị đóng.