Visa 132A Úc Diện Doanh Nhân Tài Năng

0
2820
Visa 132A là gì? quyền lợi, ưu điểm và điều kiện và quy trình của visa 132A có gì khác hơn so với các chương trình khác?
VISA 132A LÀ GÌ?
 • Visa 132A định cư Úc vĩnh viễn diện Doanh nhân tài năng (Business Talent – Significant Business History Stream) 132A dành cho những chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm điều hành, quản lý vượt trội và năng lực tài chính cao, sang Úc vận hành doanh nghiệp mở mới hoặc đang hoạt động mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho nước Úc.
 • Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.
QUYỀN LỢI
 • Cả gia đình được tự do sinh sống, học tập và làm việc tại Úc.
 • Được tự do đi lại giữa Việt Nam và Úc.
 • Được nhập quốc tịch Úc khi thỏa điều kiện.
 • Được hưởng đầy đủ phúc lợi về y tế Medicare, an sinh xã hội và giáo dục như công dân Úc.
 • Con cái được miễn học phí từ tiểu học đến hết THPT và đóng phí bậc đại học và cao học như công dân Úc
 • Đóng phí bậc đại học và cao học như công dân Úc

ƯU ĐIỂM
 • Đương đơn và cả gia đình lên thẳng thường trú nhân vĩnh viễn mà không cần qua thời gian tạm trú.
 • Sở hữu và tự kiểm soát doanh nghiệp có khả năng sinh lời
ĐIỀU KIỆN
 • Dưới 55 tuổi tại thời điểm nhận bảo lãnh bang
 • Đạt yêu cầu về điều kiện sức khỏe và lý lịch tư pháp
 • Có lịch sử kinh doanh thành công
 • Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu $1.500.000 AUD và sử dụng khoản tiền này để đầu tư kinh doanh và sinh sống tại Úc
 • Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp thỏa quy định chương trình
 • Vốn sở hữu trong doanh nghiệp đạt ít nhất 400.000AUD
 • Ít nhất 2 trong 4 năm gần nhất, doanh thu công ty đạt tối thiểu mỗi năm $3.000.000 AUD (của 1 hoặc 2 công ty gộp lại.

Bài viết liên quan:
>> Đầu tư đinh cư úc có những lựa chọn nào?
>> Visa đầu tư trọng yếu 888C

Bình luận đã bị đóng.