Visa 888: Những thay đổi của Chính phủ Úc đối với chương trình lấy thường trú 888 năm 2022

0
392
Visa 888
Visa 888

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA CHÍNH PHỦ ÚC ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH LẤY THƯỜNG TRÚ 888 NĂM 2022

Từ ngày 01/07/2021, Chính phủ Úc đã áp dụng các thay đổi chính thức với chương trình định cư Úc diện doanh nhân. Dưới đây là những quy định mới đối với các Visa định cư Úc vĩnh viễn 888.

Những thay đổi của Chính phủ Úc đối với chương trình lấy thường trú 888 năm 2022

1. Visa định cư Úc vĩnh viễn 888A 

Sau khi đã sang được Úc bằng Visa 188A theo diện đầu tư và vận hành doanh nghiệp mở mới, mua lại hoặc franchise (nhượng quyền thương hiệu) với mức tối thiểu từ 200.000 AUD; trong thời hạn 5 năm, nhà đầu tư cần thực hiện đầu tư kinh doanh và thỏa được những điều kiện sau để xin cấp Visa 888A:

 • Thành lập/ mua lại doanh nghiệp tại Úc và sở hữu tối thiểu 30% vốn trong doanh nghiệp.
 • Hạn mức đầu tư từ 200.000 AUD (~3,5 tỷ đồng). Mức đầu tư có thể thay đổi tùy theo từng bang.
 • Trực tiếp quản lý vận hành doanh nghiệp này tối thiểu 2 năm.
 • Trong 2 năm trước khi nộp đơn, đương đơn phải sở hữu ít nhất:
  • 51% tổng giá trị của doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD/ năm.
  • Hoặc 30% tổng giá trị của doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000 AUD trở lên mỗi năm.
  • Hoặc 10% tổng giá trị của một doanh nghiệp được điều hành bởi một công ty niêm yết công khai.
 • Có tối thiểu 1 năm tài chính (Úc) đạt doanh thu 300.000 AUD (~ 5,25 tỷ đồng)
 • Đạt được 2 trong 3 điều kiện sau:
  • Tài sản ròng doanh nghiệp đạt tối thiểu 200.000 AUD.
  • Tổng tài sản cá nhân và tài sản ròng của doanh nghiệp đạt tối thiểu 600.000 AUD (~10,5 tỷ đồng).
  • Tạo ra tối thiểu 2 việc làm toàn thời gian.
 • Cư trú tại Úc tối thiểu 2 năm trong 3 năm trước ngày nộp đơn xin Visa 888A.
 • Không vi phạm pháp luật Úc.
 • Thỏa các điều kiện về sức khỏe và ngoại ngữ.

2. Visa định cư Úc vĩnh viễn 888B

Sau khi đã sang được Úc bằng Visa 188B theo diện đầu tư vào các Quỹ đầu tư Úc với mức 2.500.000 AUD, gia đình nhà đầu tư có thể tự do sinh sống, học tập, làm việc mà không cần bận tâm việc kinh doanh đầu tư hàng ngày.

Trong 5 năm ở Úc với Visa 188B, nhà đầu tư cần đạt được các điều kiện sau để xin cấp Visa 888B:

 • Duy trì việc đầu tư 2.500.000 AUD trong tối thiểu 3 năm.
 • Cư trú tại Úc tối thiểu 2 năm cộng dồn trong 3 năm.
 • Không vi phạm pháp luật Úc.
 • Thỏa các điều kiện về sức khỏe và ngoại ngữ.

3. Visa định cư Úc vĩnh viễn 888C

Sau khi đã sang được Úc bằng Visa 188C theo diện đầu tư vào các Quỹ đầu tư Úc với mức 5.000.000 AUD, gia đình nhà đầu tư có thể tự do sinh sống, học tập, làm việc mà không cần bận tâm việc kinh doanh đầu tư hàng ngày.

Trong 5 năm ở Úc với Visa 188C, nhà đầu tư cần đạt được các điều kiện sau để xin cấp Visa 888C:

 • Duy trì việc đầu tư 5.000.000 AUD liên tục tối thiểu 3 năm.
 • Thời gian lưu trú :
  • Tối thiểu 40 ngày/năm đối với người đứng đơn chính 188C.
  • Hoặc tối thiểu 180 ngày/năm đối với vợ chồng đi kèm.
 • Không vi phạm pháp luật Úc.
 • Thỏa các điều kiện về sức khỏe và ngoại ngữ.

Hiện tất cả các bang của Úc đã mở cửa nhận hồ sơ định cư và Úc cũng đã mở cửa biên giới. Nhà đầu tư có thể liên hệ IMM để được tư vấn, thẩm định khả năng thành công theo luật mới để bắt đầu chuẩn bị hồ sơ cho gia đình. 

Tìm hiểu thêm về các chương trình đầu tư định cư Úc diện doanh nhân.

Bình luận đã bị đóng.