New South Wales đóng cửa chương trình Visa doanh nhân tài năng 132A

0
563

New South Wales đóng cửa chương trình Visa doanh nhân tài năng 132A

Do những thay đổi quan trọng của chương trình ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC  diện doanh nhân và đầu tư từ ngày 01/07/2021, NSW sẽ ngừng nhận hồ sơ mới xin Visa 132A từ Thứ Sáu, ngày 16/04/2021. 

Từ sau Thứ Hai, ngày 26/04/2021, NSW sẽ dừng cấp bảo lãnh bang cho các hồ sơ xin Visa 132A. Vì vậy, những hồ sơ xin Visa 132A ở NSW đã nộp phải có đầy đủ các giấy tờ bắt buộc để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý.

Nhà đầu tư có thể cập nhật các thay đổi của chương trình đầu tư định cư Úc trong năm 2021 tại đây để chuẩn bị cho các kế hoạch của gia đình.

Tìm hiểu thêm về các chương trình đầu tư định cư Úc tại đây.

Australia Visa theo IMMGroup.com

Bình luận đã bị đóng.