Lượng visa được cấp cho các chương trình di trú Úc năm 2019-2020

0
752
di trú úc
di trú úc

Australiavisa.vn – Bộ Nội vụ Úc đã công bố kết quả chi tiết của chương trình di trú Úc giai đoạn 2019-2020. Tổng visa được cấp cho các chương trình di trú Úc giai đoạn 2019-2020 là 140.366. Tổng visa cho chương trình định cư nhân đạo là 13.171.

Tổng số visa này nằm trong hạn mức 160.000 visa được đặt ra thông qua quy trình ngân sách của Chính phủ.

Lượng visa cụ thể được cấp theo các chương trình di trú Úc

  • 70% tổng visa, tương đương 95.843 visa dành cho dòng tay nghề. Trong đó, bao gồm 4.109 visa cho Global Talent – Independent, chương trình định cư dành cho những lao động tay nghề cao được ban hành vào tháng 11/2019.
  • Có 23.372 visa được cấp theo diện tay nghề khu vực, từ hạn mức 25.000 được phân bổ.
  • Có 41.961 visa được cấp cho chương trình Gia đình, bao gồm 37.118 visa Vợ/chồng.
  • Có 81 visa cho diện Đủ điều kiện đặc biệt.
  • 2.481 visa cho diện Trẻ em.
  • 2/3 visa thường trú được cấp cho những cá nhân đã ở Úc để chuyển đổi từ visa tạm thời sang thường trú nhân.

Đại dịch Covid-19 đã tác động đáng kể đến kết quả của chương trình di trú Úc 2019–2020. Do sự gián đoạn đối với các dịch vụ hỗ trợ như kiểm tra tiếng Anh, sinh trắc học, kiểm tra sức khỏe và tính cách.
Các loại visa đạt đến hạn mức cao nhất là Tài năng đặc biệt và Tay nghề cao trong Khu vực (trong danh mục Khu vực). Lượng visa được cấp cho diện gia đình và chương trình Đầu tư và Kinh doanh (đầu tư định cư Úc) chịu nhiều ảnh hưởng.

Tổng hồ sơ di trú Úc giảm 12,3%, từ 198.710 trong 2018–2019 xuống còn 174.170 trong 2019–2020. Sự sụt giảm này chủ yếu là vì tỷ lệ sụt giảm của lượng hồ sơ diện Gia đình, 13,3% và Kỹ năng độc lập, 67,4%.

Tóm tắt kết quả chương trình định cư nhân đạo

  • 4.765 visa (45%) được cấp cho những người được giới thiệu định cư trong các khu vực.
  • 11.521 visa được cấp cho những hồ sơ nộp ở ngoài nước Úc và 1.650 visa trong nước.
  • 6.422 visa tị nạn.
  • 5.099 cho visa diện Nhân đạo đặc biệt (SHP).

Hạn mức và sự phân bổ của các chương trình Di trú và Nhân đạo 2020-2021 sẽ được xem xét dựa trên tình hình Covid-19 và sẽ được công bố sau quy trình Ngân sách vào tháng 10/2020.

Tìm hiểu thêm về chương trình đầu tư định cư Úc

Bình luận đã bị đóng.