Chính phủ Úc ở tất cả các Bang đã mở cửa nhận hồ sơ định cư Úc Nhà đầu tư Việt Nam đã sẵn sàng

0
395
dinh cu uc 2022
dinh cu uc 2022

TẤT CẢ CÁC BANG ĐÃ MỞ CỬA NHẬN HỒ SƠ ĐỊNH CƯ ÚC
NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM ĐÃ SẴN SÀNG

Hiện tất cả các bang của Úc đã mở cửa tiếp nhận hồ sơ đầu tư định cư ÚcVì điều kiện của các bang khá gần với điều kiện chung của Liên bang và hạn ngạch nhận hồ sơ có hạn, hiện rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới đã nộp hồ sơ. Nếu có kế hoạch lấy quyền định cư Úc cho cả gia đình, nhà đầu tư Việt Nam cần nhanh chóng chuẩn bị và nộp hồ sơ.

Tất cả các Bang đã mở cửa nhận hồ sơ định cư Úc. Nhà đầu tư Việt Nam đã sẵn sàng

Các tỉnh bang của Úc đã mở cửa tiếp nhận hồ sơ

Tỉnh bang Ngày bắt đầu nhận hồ sơ Số lượng hồ sơ tối đa tiếp nhận trong năm tài chính 2022
Tây Úc 11/2021 360
Nam Úc 08/2021 1.000
Tasmania 11/2021 45
Victoria 14/09/2021 1.750
New South Wales 20/09/2021 2.200
Queensland 11/2021 1.400

Một số yêu cầu cơ bản riêng của từng tỉnh bang so với yêu cầu chung của Liên bang

Ở phần này, IMM Group tổng hợp những điểm khác biệt lớn nhất trong yêu cầu của các tỉnh bang so với yêu cầu chung. Về các điểm cụ thể, anh/chị vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn của IMM Group.

1. Tây Úc

Bnag Tây Úc

 • Visa 188A: điều kiện như quy định chung của Liên bang.
 • Visa 188B:
  • Yêu cầu về đầu tư: đồng ý tái đầu tư 2,5 triệu AUD từ khoản đầu tư tuân thủ vào bất kỳ tài sản nào của Tây Úc, khi khoản đầu tư tuân thủ đáo hạn.
 • Visa 188C:
  • Yêu cầu về đầu tư: đồng ý tái đầu tư 5 triệu AUD từ khoản đầu tư tuân thủ vào bất kỳ tài sản nào của Tây Úc, khi khoản đầu tư tuân thủ đáo hạn.

2. Nam Úc

Điều kiện của các diện Visa 188A188B và 188C tương tự như điều kiện chung của Liên bang.

Riêng có ngoại lệ về độ tuổi và mức đầu tư với hai diện 188A và 188B

 • Visa 188A: Nếu người nộp đơn từ 55 tuổi trở lên phải đầu tư/ kinh doanh ở Nam Úc với các mức đầu tư cao hơn được nêu trong các yêu cầu đề cử của tiểu bang khi xin lên Visa 888.
 • Visa 188B: Người nộp đơn từ 55 tuổi trở lên phải duy trì khoản đầu tư 3,75 triệu AUD vào các quỹ đầu tư tuân thủ trong suốt thời hạn của visa tạm thời.

3. Tasmania

Hiện Tasmania chỉ mở cửa nhận hồ sơ diện 188A với điều kiện theo yêu cầu chung của Liên bang.


4. Victoria

Bang Victoria

Victoria đã mở cửa tiếp nhận hồ sơ chương trình 188A từ giữa tháng 07/2021 theo yêu cầu chung của Liên bang.

 • Visa 188B:
  • Yêu cầu về độ tuổi và kinh nghiệm: Đạt tối thiểu 80 điểm trong Thang điểm Di trú Úc.
  • Điều kiện để xin lên Visa định cư Úc vĩnh viễn 888: đương đơn phải chứng minh các khoản đầu tư tuân thủ sẽ đóng góp cho nền kinh tế Victoria. Đồng thời, phải cam kết thực sự cư trú tại Victoria.
 • Visa 188C:
  • Mức đầu tư như yêu cầu chung của Liên bang, chỉ có quy định riêng về việc phải đầu tư vào các doanh nghiệp tại Victoria. Xem chi tiết tại đây.
  • Điều kiện để xin lên Visa định cư Úc vĩnh viễn 888: đương đơn phải cam kết thực sự cư trú tại Victoria và đóng góp cho Victoria thông qua hoạt động đầu tư.

5. New South Wales

 • Visa 188A:
  • Yêu cầu về độ tuổi: Đương đơn phải dưới 50 tuổi.
  • Yêu cầu về tài sản cá nhân và doanh thu doanh nghiệp:
   1. Điều kiện về doanh thu công ty (2 trong 4 năm tài chính gần nhất): Nếu nộp đơn ở Sydney, doanh thu mỗi năm phải đạt tối thiểu 20,9 tỷ đồng (1,25 triệu AUD). Ở các khu vực khác của NSW, yêu cầu là 12,5 tỷ đồng (750.000AUD).
   2. Điều kiện về tài sản cá nhân: Nếu nộp đơn vào Sydney, tổng giá trị tài sản phải đạt tối thiểu 29,2 tỷ đồng (1,75 triệu AUD)Ở ngoài Sydney, yêu cầu là tối thiểu 20,9 tỷ đồng (1,25 triệu AUD).
  • Yêu cầu thành lập doanh nghiệp/ đầu tư:
   1. Tạo tối thiểu 2 công việc toàn thời gian cho lao động ở NSW.
   2. Nếu mua lại một doanh nghiệp hiện có, đương đơn phải chứng minh hiệu quả kinh doanh.
  • Điều kiện để xin lên Visa định cư Úc vĩnh viễn 888: Nhà đầu tư cần đầu tư kinh doanh với mức đầu tư: 8,3 tỷ đồng (500.000AUD) ở Sydney. HOẶC 5 tỷ đồng (300.000AUD) ở các khu vực khác của NSW.
 • Visa 188B:
  • Yêu cầu về độ tuổi: Đương đơn phải dưới 50 tuổi.
  • Điều kiện để xin lên Visa định cư Úc vĩnh viễn 888: đương đơn phải chứng minh các khoản đầu tư tuân thủ sẽ đóng góp cho nền kinh tế NSW. Đồng thời, phải cam kết thực sự cư trú tại NSW và đóng góp cho NSW thông qua hoạt động đầu tư.
 • Visa 188C: Để đủ điều kiện lấy Visa 888C, đương đơn phải cam kết thực sự cư trú tại NSW và đóng góp cho NSW thông qua hoạt động đầu tư.

Xem chi tiết các điều kiện của bang tại đây.


6. Queensland

Hầu hết các điều kiện đều theo yêu cầu chung của Liên bang.

 • Visa 188A : mức yêu cầu để thành lập/ vận hành doanh nghiệp:
  • Đầu tư kinh doanh ít nhất 400.000 AUD nếu doanh nghiệp được đề xuất sẽ được thành lập ở các vùng Greater Brisbane và Gold Coast. HOẶC,
  • 300.000 AUD nếu doanh nghiệp được đề xuất sẽ được thành lập tại khu vực Queensland.
 • Visa 188B: Tổng tài sản đạt tối thiểu 3 triệu AUD.

Xem chi tiết các điều kiện của bang tại đây.


Nhận định từ IMM Group

Vì sự thay đổi lớn của chương trình đầu tư định cư Úc theo yêu cầu chung của Liên bang. Cụ thể như việc bỏ diện 132 và thay đổi hình thức đầu tư của 188B khiến nhiều nhà đầu tư e dè về việc chuẩn bị hồ sơ lấy quyền định cư Úc. Tuy nhiên, sau khi các bang lớn đồng loạt mở cửa lại chương trình với các điều kiện gần như tương đồng với điều kiện của Liên bang, rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới đã chuẩn bị và nộp hồ sơ. Bên cạnh đó, với việc hạn ngạch nhận hồ sơ của các tỉnh bang lớn khá thấp, dự đoán quota năm 2022 sẽ nhanh chóng hết. Vì vậy, nếu có kế hoạch lấy quyền định cư Úc tại các tỉnh bang lớn, anh/chị cần tranh thủ thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ.

Anh chị nhà đầu tư quan tâm đến chương trình định cư Úc, vui lòng liên hệ IMM Group để được tư vấn chi tiết về chương trình và các khoản đầu tư, cũng như phân tích cụ thể về hồ sơ và khả năng thành công của hồ sơ gia đình mình trước khi ký hợp đồng.

Tìm hiểu thêm về các chương trình đầu tư định cư Úc diện doanh nhân.

Bình luận đã bị đóng.