Bang Victoria mở lại chương trình đầu tư định cư Úc (visa 188 và 132)

0
803
Bang Victoria mở lại chương trình đầu tư định cư Úc (visa 188 và 132)
Bang Victoria mở lại chương trình đầu tư định cư Úc (visa 188 và 132)

[australiavisa.vn] – Chính quyền bang Victoria sẽ ưu tiên tiếp nhận các hồ sơ thỏa yêu cầu theo tiêu chí mới

Bộ Nội vụ Úc đã phân bổ cho Victoria một hạn mức tạm thời cho chương trình đề cử tỉnh bang đối với diện doanh nhân và đầu tư đến ngày 6/10. Hạn mức bổ sung sẽ được thông báo sau ngày 6/10.

Thay đổi về tiêu chí đề cử

Trong giai đoạn tạm thời, chương trình định cư Úc diện doanh nhân và đầu tư của Victoria sẽ mở lại mà không có thay đổi đáng kể nào đối với các tiêu chí đề cử hiện có. Ngoại trừ một yêu cầu bổ sung là:

“Tất cả các hoạt động kinh doanh và đầu tư phải đóng góp vào sự phục hồi kinh tế hoặc phát triển y tế ứng phó dịch bệnh của Victoria để được chấp thuận đề cử cấp visa”.

Vì số lượng đề cử có giới hạn nên dự kiến các hồ sơ sẽ có tính cạnh tranh cao. Để có cơ hội thành công cao nhất, điều quan trọng là đơn đăng ký phải nêu cụ thể về cách thức mà việc kinh doanh hoặc đầu tư của đương đơn sẽ góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế hoặc phát triển y tế ứng phó dịch bệnh cho bang Victoria.

Các thay đổi đối với quá trình thụ lý hồ sơ đầu tư định cư Úc

Để đảm bảo tất cả các hồ sơ tiếp nhận trong giai đoạn này có thể được xem xét trước ngày 6/10, Chính quyền bang Victoria sẽ chỉ nhận hồ sơ đến 7 giờ sáng (giờ Việt Nam, GMT+7), ngày 21/9/2020.

Nếu đang có kế hoạch đầu tư định cư Úc với visa 188 và 132 vào bang Victoria, nhà đầu tư nên tranh thủ thời gian nộp hồ sơ.

Xem thêm chương trình đầu tư định cư Úc

Bình luận đã bị đóng.